titulka

Mezinárodní vztahy jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy na svých stránkách zveřejňuje teoreticky informované empirické analýzy, teoretické a metodologické příspěvky v oboru mezinárodní vztahy i recenze hlavních děl v těchto oblastech. Časopis vydává již od roku 1966 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., rukopisy usilující o publikaci v časopise prochází nezávislým oboustranně anonymním recenzním řízením.

 

» ISSN 0323-1844

» časopis je zařazen do prestižních databází vědeckých časopisů ERIH PLUS a SCOPUS, aktuální indikátor SJR (2016): 0,187

» v rámci hodnocení vědy a výzkumu (RIV) jsou články zařazeny do kategorie Jsc a ohodnoceny minimálně 10 body


Aktuální číslo: Vol 52 (2017), No 2


Stati

Iráčtí jezídé: Motivy migrace do Evropy
Karel Černý 5-28
Strategický kontext referend o setrvání Velké Británie v ES/EU: Analýza motivace politických elit PDF
Monika Brusenbauch Meislová 29-56
Migrační režim EU v kontextu trvalého výjimečného stavu
Ondřej Kaleta 57-74

Recenze

Niall Ferguson: Civilizace: Západ a zbytek světa
Jan Werner 75-79
Eli Gateva: European Union Enlargement Conditionality
Vladimir Vučković 80-83
Linda Piknerová, David Šanc a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému
Radka Havlová 84-86
Zbyněk Kuna: Země Afrického rohu: Problémy a perspektivy
Linda Piknerová 87-89