titulka

Mezinárodní vztahy jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy na svých stránkách zveřejňuje teoreticky informované empirické analýzy, teoretické a metodologické příspěvky v oboru mezinárodní vztahy i recenze hlavních děl v těchto oblastech. Časopis vydává již od roku 1966 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., rukopisy usilující o publikaci v časopise prochází nezávislým oboustranně anonymním recenzním řízením.

 

» ISSN 0323-1844

» časopis je zařazen do prestižních databází vědeckých časopisů ERIH PLUS a SCOPUS, aktuální indikátor SJR (2015): 0,152

» v rámci hodnocení vědy a výzkumu (RIV) jsou články zařazeny do kategorie Jsc a ohodnoceny minimálně 10 body


Aktuální číslo: Vol 52 (2017), No 1


Stati

Nový mezinárodní klimatický režim a závazky členských států EU
Přemysl Štěpánek 5-31
Aliančné správanie štátov v teórii rovnováhy moci PDF
Maroš Lauer 32-52

Konzultace

Národní identita v mezinárodních vztazích: Mezi konstruktivismem a poststrukturalismem
Michal Kolmaš 53-67

Recenze

Benjamin R. Barber: If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities
Jan Fluxa 68-72
Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé: Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě
Nela Štorková 73-75
Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová (eds.): Občianky a revolucionárky: Ako kedy kde sa vylučujú nevhodné subjekty
Jana Gabrielová 76-80
Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup: Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS
Peter Babinčák 81-83