titulka

Mezinárodní vztahy jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy na svých stránkách zveřejňuje teoreticky informované empirické analýzy, teoretické a metodologické příspěvky v oboru mezinárodní vztahy i recenze hlavních děl v těchto oblastech. Časopis vydává již od roku 1966 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., rukopisy usilující o publikaci v časopise prochází nezávislým oboustranně anonymním recenzním řízením.

 

» ISSN 0323-1844

» časopis je zařazen do prestižních databází vědeckých časopisů ERIH PLUS a SCOPUS, aktuální indikátor SJR (2015): 0,152

» v rámci hodnocení vědy a výzkumu (RIV) jsou články zařazeny do kategorie Jsc a ohodnoceny minimálně 10 body


Aktuální číslo: Vol 51 (2016), No 4


Stati

Vliv diskurzu mezinárodních vztahů na rozhodování v experimentální interakci
Sarah Komasová 5-27

Konzultace

Ruský diskurz o energetických vztazích s EU v letech 2004–2014 PDF
Lukáš Tichý 28-52
Strategie zajišťování států jihovýchodní Asie
Pavel Hlaváček 53-72

Recenze

Tereza Novotná: How Germany Unified and the EU Enlarged: Negotiating the Accession through Transplantation and Adaptation
Daniel Šitera 73-77
Karlas, Jan: Mezinárodní organizace: Systémy spolupráce mezi státy
Linda Piknerová 78-81
Pavel Přikryl: USA a evropská integrace: Nenápadný půvab americké hegemonie
Michaela Ducháčková 82-85
Marek Šmíd: Vatikán a první světová válka: Proměny zahraniční politiky Svatého stolce v letech 1914–1918
Marián Sekerák 86-88