titulka

Mezinárodní vztahy jsou recenzovaný vědecký časopis pro odbornou veřejnost, který publikuje původní výsledky výzkumu v oboru mezinárodní vztahy, ale i v evropských studiích, mezinárodní bezpečnosti, analýze zahraniční politiky, rozvojových studiích a dalších příbuzných oblastech. Čtvrtletník Mezinárodní vztahy na svých stránkách zveřejňuje teoreticky informované empirické analýzy, teoretické a metodologické příspěvky v oboru mezinárodní vztahy i recenze hlavních děl v těchto oblastech. Časopis vydává již od roku 1966 Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i., rukopisy usilující o publikaci v časopise prochází nezávislým oboustranně anonymním recenzním řízením.

 

» ISSN 0323-1844

» časopis je zařazen do prestižních databází vědeckých časopisů ERIH PLUS a SCOPUS, aktuální indikátor SJR (2014): 0,143

» v rámci hodnocení vědy a výzkumu (RIV) jsou články zařazeny do kategorie Jsc a ohodnoceny minimálně 10 body


Aktuální číslo: Vol 51 (2016), No 3


Stati

Konsolidace zastoupení členských států Evropské unie v Mezinárodním měnovém fondu
Petr Sedláček 5-26

Konzultace

Vliv regionálních vlád na pozice států v Radě EU: Ústavně-právní perspektiva PDF
Pavel Dvořák, Markéta Pitrová 27-51
Československá zahraniční politika vůči Izraeli v první polovině padesátých let 20. století
Eva Taterová 52-72

Diskuse

O nutnosti reflexe oborových norem: Odpověď Janu Kofroňovi a Iloně Kruntorádové
Jakub Záhora 73-83
Reflexe českého metodologického vzdělávání: Odpověď Jakubu Záhorovi
Jan Kofroň, Ilona Kruntorádová 84-92

Recenze

Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky?
Veronika Bílková 93-99
Robert Nozick: Anarchie, stát a utopie
Jan Blažek 100-104
Lauge N. Poulsen: Bounded Rationality and Economic Diplomacy: The Politics of Investment Treaties in Developing Countries
Vít Borčany 105-108
Zoë Irving, Kevin Farnsworth (eds.): Social Policy in Times of Austerity: Global Economic Crisis and the New Politics of Welfare
Veronika Lapšanská 109-112