Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations jsou recenzovaný vědecký časopis publikující původní výsledky výzkumu v akademickém oboru mezinárodní vztahy. Náš čtvrtletník vítá i příspěvky vycházející z jiných oborů společenských věd, pokud se zabývají otázkami přesahujícími hranice jednoho státu. Časopis, který je již od roku 1966 vlajkovou lodí českých mezinárodních vztahů, chce zároveň posílit český hlas v globálních akademických debatách a publikovat výstupy na vynikající mezinárodní úrovni. Publikujeme v českém, slovenském a anglickém jazyce. 

logo_iir_rgb_transparent_512

Časopis Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations vydává Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i. (ÚMV). ÚMV je nezávislá veřejná výzkumná instituce, která provádí vědecký výzkum v oblasti mezinárodních vztahů. Jejím zřizovatelem je Ministerstvo zahraničních věcí České republiky.

 

Proč publikovat v Mezinárodních vztazích / Czech Journal of International Relations? 

  • Jeden z nejvýraznějších oborových časopisů v České republice – na našich stránkách proběhla řada debat, které pomohly definovat český obor mezinárodních vztahů a řada našich autorů se prosadila i na mezinárodní scéně
  • Pečlivá editorská práce – s autory komunikujeme a snažíme se jejich texty posunout k co nejlepšímu výsledku
  • Zařazen do databáze Scopus – se SJR 0,187 se řadíme mezi nejlépe hodnocené české časopisy v oboru politických věd a mezinárodních vztahů
  • Otevřenost novým přístupům – mezinárodní vztahy jsou rychle se rozvíjející obor, a proto vítáme progresivní teoretické a metodologické přístupy
  • Rychlé recenzní řízení – snažíme se, aby všechny texty, které posuzujeme, dostaly recenzní posudky a rozhodnutí do tří měsíců

Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations praktikuje principy otevřeného přístupu. Veškerý obsah je volně k dispozici bez polatku placeného uživatelem či institucí. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, prohledávat nebo vytvářet odkazy na plné texty našich článků či recenzí nebo je používat k jakýmkoliv jiným legálním účelům, a to bez předchozího dotazování autorů či autorek nebo vydavatele. Tyto podmínky odpovídají definici otevřeného přístupu v Budapešťské iniciativy pro otevřený přístup. Díla publikovaná v časopise Mezinárodní vztahy / Czech Journal of International Relations podléhají licenci Creative Commons Uveďte původ - Nezpracovávejte 4.0.  Náš časopis pro účely publikace nevybírá  publikační poplatek ani vložné.