Redakční rada

Doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., předseda Redakční rady
Katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

Prof. Pavel Barša, Ph.D.
Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

Doc. MPhil. Jozef Bátora, Ph.D.
Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko

Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D.
Sociologický ústav Akademie věd ČR

Jan Drahokoupil, Ph.D.
European Trade Union Institute, Brusel, Belgie

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Tim Haughton, M.A., Ph.D.
Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham, Spojené království

Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D.
Ústav mezinárodních vztahů, Praha

Ing. Jan Hřích, CSc.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha

RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D.
Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava

Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc.
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, Praha

Doc. Dan Marek, M.A., Ph.D.
Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc

Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno

Jan Růžička, M.A., Ph.D.
Department of International Politics, Aberystwyth University, Spojené království

Doc. PhDr. Šárka Waisová, Ph.D.
Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni

Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D.
Katedra evropských studií, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc.
Ústavní soud, Brno

Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D.
Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha