Šéfredaktor

Tomáš Dopita, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Česká republika. Email: dopita@iir.cz.

Zástupce šéfredaktora / Pověřený šéfredaktor pro období říjen 2018 - březen 2019

Jan Kovář, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Česká republika. Email: kovar@iir.cz.

Recenze

Míla O’Sullivan, Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Česká republika. Email: osullivan@iir.cz.

Koordinátor odborných akcí

Jan Daniel, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Česká republika. Email: daniel@iir.cz.

Redakční rada

Doc. PhDr. Jan Karlas, Ph.D., Katedra mezinárodních vztahů, Institut politologických studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Prof. Pavel Barša, Ph.D., Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Doc. MPhil. Jozef Bátora, Ph.D., Katedra politológie, Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovakia

Ing. Vít Beneš, Ph.D., Department of International Relations and European Studies, Metropolitní univerzita Praha, Česká republika

Doc. Mgr. Oldřich Bureš, M.A., Ph.D., Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha, Česká republika

Doc. PhDr. Ing. Ondřej Císař, Ph.D., Sociologický ústav Akademie věd ČR, Česká republika

Jan Drahokoupil, Ph.D., European Trade Union Institute, Brusel, Belgium

Prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D., Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Česká republika

Tim Haughton, M.A., Ph.D., Centre for Russian and East European Studies, University of Birmingham, United Kingdom

Ing. Ondřej Horký-Hlucháň, Ph.D., Ústav mezinárodních vztahů, Praha, Česká republika

Ing. Jan Hřích, CSc., Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Metropolitní univerzita Praha, Česká republika

RNDr. Vincenc Kopeček, Ph.D., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava, Česká republika

Prof. PhDr. Zuzana Lehmannová, CSc., Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, Praha, Česká republika

Doc. Dan Marek, M.A., Ph.D., Katedra politologie a evropských studií, Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika

Doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D., Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Jan Růžička, M.A., Ph.D., Department of International Politics, Aberystwyth University, United Kingdom

Doc. PhDr. Šárka Waisová, Ph.D., Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Fakulta filozofická, Západočeská univerzita v Plzni, Česká republika

Mgr. Tomáš Weiss, M.A., Ph.D., Katedra evropských studií, Institut mezinárodních studií, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

JUDr. Ing. Jiří Zemánek, CSc., Ústavní soud, Brno, Česká republika

Mgr. Ing. Štěpánka Zemanová, Ph.D., Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká republika