Dostupnost v databázích a indexech

 

Scopus

Časopis Mezinárodní vztahy je indexován v prestižní bibliografické a citační databázi vědeckých časopisů SCOPUS společnosti Elsevier.


 

ERIH_Plus

Časopis Mezinárodní vztahy je zařazen do prestižní databáze vědeckých časopisů The European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS).


 

info_ceeol_01

Plné texty (PDF) Mezinárodních vztahů lze stáhnout v rámci institucí s předplaceným přístupem k databázi Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.) (v současnosti např. FSV UK Praha a UP Olomouc). Lze zakoupit i jednotlivé články.


 

pqlogo_166

Plné texty (PDF) Mezinárodních vztahů od roku 2001 do současnosti (s půlročním odstupem) jsou dostupné v rámci databáze ProQuest Social Science Journals. Mezinárodní vztahy jsou také indexovány a abstrahovány společností ProQuest (CSA Illumina) v databázích CSA Worldwide Political Science Abstracts a International Bibliography of the Social Sciences.


 

logoehost_82

Plné texty (PDF) Mezinárodních vztahů od roku 2006 do současnosti (s ročním odstupem) jsou dostupné v rámci databáze EBSCO Political Science Complete.


 

scholar_logo_md_2011_194

Databáze Google Scholar indexuje články publikované v Mezinárodních vztazích. Odkazy na PDF verze článků publikovaných v Mezinárodních vztazích jsou dostupné přímo z výsledků vyhledávání Google Scholar.


 

ipsa_148

Časopis International Political Science Abstracts / Documentation Politique Internationale abstrahuje články publikované v Mezinárodních vztazích.


 

nklogo_128

Národní knihovna ČR (Česká národní bibliografie) uchovává fyzický archiv časopisu Mezinárodní vztahy od roku 1966 až do současnosti.


 

logo_vlady_98

V rámci hodnocení výsledků výzkumu a vývoje, které každoročně provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace, jsou články publikované v časopise Mezinárodní vztahy zařazeny do kategorie Jsc - Článek v databázi Scopus.