Časopis vychází čtyřikrát ročně. Cena jednoho výtisku je 95 Kč, roční předplatné Mezinárodních vztahů činí 285 Kč, roční předplatné pro Slovenskou republiku činí 18,92 €. Předplatné tištěné verze si můžete objednat na níže uvedeném kontaktu.

Jednotlivé výtisky si můžete také zakoupit osobně na adrese vydavatele nebo on-line v e-shopu ÚMV.

Kontakt pro předplatné

Distribuce

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Nerudova 3
118 50 Praha 1
Czech Republic

Telefon 251 108 107