Předplatné

Časopis vychází čtyřikrát ročně. Cena jednoho výtisku je 95 Kč, roční předplatné Mezinárodních vztahů činí 285 Kč, roční předplatné pro Slovenskou republiku činí 18,92 €. Předplatné tištěné verze si můžete objednat na níže uvedeném kontaktu.

Jednotlivé výtisky si můžete také zakoupit osobně na adrese vydavatele nebo on-line v e-shopu ÚMV.

 

Kontakt pro předplatné

Distribuce

Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.
Nerudova 3
118 50 Praha 1
Czech Republic


E-mail: eshop@iir.cz
Telefon: 251 108 107
Fax: 251 108 222

 

Zpožděný otevřený přístup

On-line archiv na těchto stránkách umožňuje plný přístup (fulltext v PDF) k článkům publikovaným v ročnících 1 (1966) až 4 (1969) a v ročnících 27 (1992) až do současnosti (s dvouletým odstupem). U čísel vydaných v posledních dvou letech je k dispozici plný přístup (fulltext v PDF) pouze k druhému článku čísla jako upoutávka na toto číslo.

Pokud hledáte fulltext článku, který není k dispozici v tomto archivu (tj. článek publikovaný před rokem 1992 nebo článek publikovaný v posledních dvou letech), navštivte prosím knihovnu Ústavu mezinárodních vztahů. Mezinárodní vztahy jsou též dostupné ve všech kvalitních univerzitních knihovnách a ve vybraných v elektronických databázích a archivech (jejich seznam naleznete zde). Pro informace o předplatném tištěné verze navštivte stránku Předplatné.

 

Oznámení o copyrightu

Nakládání s články publikovanými v časopise Mezinárodní vztahy vydávaném Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i. se řídí zákonem č. 121/2000 Sb. ("autorský zákon") a příslušnou licenční smlouvou, kterou uzavírá autor (popřípadě autoři) s Ústavem mezinárodních vztahů, v.v.i..

V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. a uzavřenou licenční smlouvou není dovolena především neoprávněná reprodukce a distribuce článků (například neautorizovaným zveřejněním na internetu).

Bezúplatné užití díla při vědecké či pedagogické činnosti je podmíněno jeho citováním.