History of the Third Reich

  • Ivona Řezanková

Abstract

John F. N. Bradley: Dějiny Třetí říse (Německo v období nacismu). Victoria Publishing, Praha 1995, 171 stran, ISBN 80-85865-95-5.

Author Biography

Ivona Řezanková

 

 

Section
Book Reviews

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>