International Relations and International Law

  • Dalibor Vlček

Abstract

Ján Azud: Úvod do medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva. I. diet. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica 1996, 137 strán, ISBN 80-88825-62-8.

Author Biography

Dalibor Vlček

 

 

Section
Book Reviews