Iris Kemple (ed.): Beyond EU Enlargement. Volume 1. The Agenda of Direct Neighbourhood for Eastern Europe

  • Radka Havlová

Abstrakt

Iris Kemple (ed.): Beyond EU Enlargement. Volume 1. The Agenda of Direct Neighbourhood for Eastern Europe. 1st ed. Gütersloh: Bertelsmann Foundation Publishers, 2001, 281 stran, ISBN 3-89204-548-8.

Biografie autora

Radka Havlová
nar. 1975, absolventka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (politologie, mezinárodní vztahy) a Vysoké školy ekonomické v Praze (mezinárodní politika a diplomacie, psychologie). V současné době je interní doktorandkou na VŠE. Zabývá se zejména oblastí Blízkého východu, problematikou kultury a etnických konfliktů v mezinárodních vztazích, jakož i otázkami rozšíření Evropské unie.