Edition of Sources for the History of Czechoslovak Anti-Communist Resistance

  • Pavel Marek

Abstract

Prameny k dějinám třetího odboje, 1-3. Centrum pro studium čs. exilové politiky Univerzity Palackého, Olomouc 1995, celkem 2754 stran v 5 svazcích.

Author Biography

Pavel Marek

 

 

Section
Book Reviews