Organizovaný zločin a terorismus v postsovětském Čečensku

  • Tomáš Šmíd
Klíčová slova: Čečensko, Ruská federace, Organizovaný zločin, Terorismus, nestátní ozbrojení aktéři

Abstrakt

Konzultace se zaměřuje na propojení organizovaného zločinu a terorismu v postsovětském Čečensku. Hlavním cílem textu je ukázat propojení mezi organizovaným zločinem a nestátními ozbrojenými aktéry, kteří jsou obecně označováni jako teroristé. Jako vodítko pro analýzu byla zvolena typologie Tamary Makarenkové o propojení organizovaného zločinu a terorismu. Pro čečenské prostředí je typická operační motivace, propojení organizovaného zločinu a terorismu, při němž kriminální struktury pragmaticky využívají teroristické metody a naopak. Nicméně v určitých obdobích nalézáme známky silné konvergence, kdy zkoumaná skupina vykazuje znaky obou fenoménů zároveň. Text také ukazuje, že řada aktérů v postsovětském Čečensku má velmi nejasně definovaný charakter, jde o jakési hybridy, především na pozici terorismu.

Biografie autora

Tomáš Šmíd
nar. 1979, vystudoval historii a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. Doktorát obhájil na FSS MU v oboru politologie. Na stejné fakultě přednáší bezpečnostní a strategická studia. V letech 2009 a 2010 působil na MGIMO MID v Moskvě a v letech 2010–2011 jako Fulbrightův stipendista na Central Asia-Caucasus Institute (CACI), The Johns Hopkins University ve Washingtonu, D. C. Odborně se zabývá především problematikou ozbrojených konfliktů, organizovaného zločinu a selhávání státní moci. Teritoriálně se soustředí především na přední Eurasii, obzvláště na oblast Kavkazu. Je autorem a spoluautorem několika monografií (například Organizovaný zločin v Ruské federaci a s Petrem Kupkou Český organizovaný zločin: Od vyděračů ke korupčním sítím), řady odborných článků, konferenčních vystoupení (například na Columbia University v New Yorku), analýz a publicistických textů.
Sekce
Konzultace