Miroslav Nožina: Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii

  • Michaela Ducháčková

Abstrakt

Miroslav Nožina: Barma: Etnický problém, válka a boj za demokracii. 1. vydání. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013, 253 stran, ISBN 978-80-87558-08-9 (signatura knihovny ÚMV 59 608 PK).

Biografie autora

Michaela Ducháčková
nar. 1990, vystudovala bakalářský obor politologie v Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V současnosti dokončuje magisterské studium politických teorií a současných dějin tamtéž. Absolvovala několik odborných stáží v neziskovém i státním sektoru. Zaměřuje se nar problematiku fungování nedemokratických režimů a na příčiny jejich stability či zhroucení.
Sekce
Recenze