Miroslav Šesták - Emil Voráček (eds.): Evropa mezi Německem a Ruskem

  • Vladimír Handl

Abstract

Miroslav Šesták - Emil Voráček (eds.): Evropa mezi Německem a Ruskem. Sborník prací k sedmdesátinám Jaroslava Valenty. 1. vydání. Praha: Historický ústav AV ČR, 2000, 640 stran, ISBN 80-7286-021-6.

Author Biography

Vladimír Handl

 

 

Section
Book Reviews