Raul Hilberg: Pachatelé, oběti, diváci. Židovská katastrofa, 1933-1945

  • Radka Havlová

Abstract

Raul Hilberg: Pachatelé, oběti, diváci. Židovská katastrofa, 1933-1945 (anglický originál Perpetrators, Victims, Bystanders, vydaný v roce 1992). 1. vydání. Praha: Argo, 2002, 298 stran, ISBN 80-7203-472-3.

Author Biography

Radka Havlová

 

 

Section
Book Reviews