Raul Hilberg: Pachatelé, oběti, diváci. Židovská katastrofa, 1933-1945

  • Radka Havlová

Abstrakt

Raul Hilberg: Pachatelé, oběti, diváci. Židovská katastrofa, 1933-1945 (anglický originál Perpetrators, Victims, Bystanders, vydaný v roce 1992). 1. vydání. Praha: Argo, 2002, 298 stran, ISBN 80-7203-472-3.

Biografie autora

Radka Havlová
nar. 1975, absolventka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (politologie, mezinárodní vztahy) a Vysoké školy ekonomické v Praze (mezinárodní politika a diplomacie, psychologie). V současné době je interní doktorandkou na VŠE. Zabývá se zejména oblastí Blízkého východu, problematikou kultury a etnických konfliktu v mezinárodních vztazích a otázkami rozšíření Evropské unie
Sekce
Recenze