Soukromé armády – nový element na mezinárodní scéně

  • Kevin A. O'Brien
  • Štefan Sarvaš

Abstrakt

Soukromé vojenské společnosti představují nový fenomén mezinárodních vztahů. Jejich význam roste od konce studené války. Vzrůstající pozornost, která je jim věnována v posledních letech, je výsledkem několika faktorů. V první řadě faktem, že jde o subjekty, které se snaží vyplnit mezery na trhu a jejichž existence je dána především existující tržní poptávkou. Soukromé armády do jisté míry představují prodlouženou ruku zahraniční politiky některých zemí (zejména USA, Francie a Velké Británie) a umožňují jim účast na aktivitách, do nichž by se jinak nemohly nebo nechtěly zapojit. Evidentní je propojení mezi nadnárodními korporacemi a soukromými armádami. V poslední době se objevují i úvahy o využití těchto společností v mírových operacích.
Samotné soukromé vojenské společnosti můžeme ještě rozdělit na „aktivní“ a „pasivní“. Aktivní společnosti provádějí i bojové aktivity, zatímco pasivní jen výcvik a podporu (logistika, poradenství ve vojenských otázkách apod.). V tomto směru se např. Executive Outcomes a Sandline lntemational otevřeně účastní bojových aktivit. A však i společnosti, které jsou v současnosti chápány jako pasivní (Military Professional Resources Incorporated, Defence Systems Limited), mohou velmi rychle rozvinout podobné schopnosti.
Působení těchto skupin vyvolalo značnou diskuzi o jejich roli a odpovědnosti. Vedení války a zajištění bezpečnosti bylo tradičně v kompetenci státu a transfer těchto aktivit do soukromých rukou zahájil diskuze o pozitivech a negativech působení soukromých armád společnosti v globálním měřítku, o možnosti nebo nemožnosti jejich kontroly, o odpovědnosti nebo neodpovědnosti národní vládě, popřípadě takové instituci, jakou představuje OSN.
Tato stať poskytuje krátký historický přehled o soukromých vojenských společnostech. Popisuje největší a nejznámější společnosti, které se v této oblasti pohybují, včetně jejich aktivit. V poslední části pak shrnuje dosavadní diskuzi o tom, do jaké míry jde jen o "žoldnéře" a do jaké míry by tyto společnosti mohly být využity ve prospěch některých nadnárodních institucí a působit v mírových misích.

Biografie autora

Kevin A. O'Brien

absolvoval Yorskou univerzitu v Torontu, byl vědeckým pracovníkem Kanadského ústavu strategických studii, působil na King's College v Londýně. V současnosti je na ročním sellowship na University of Yale.

Štefan Sarvaš

nar. 1967, vystudoval sociologii na Vysoké vojenské pedagogické škole. V letech 1991-1993 pracoval ve Vojenském ústavu sociálních výzkumů. V současnosti je výzkumným pracovníkem Ministerstva obrany České republiky. V roce 1995 byl na studijním pobytu v Centru pro evropská bezpečnostní studia v Nizozemsku. V roce 1997 získal doktorát ze sociologie na Univerzitě Karlově. Zajímá se především o problematiku civilně-vojenských vztahů.

Sekce
Stati