Nacionalismus jako nástroj sebeurčení nebo sebezničení?

  • Václav Houžvička

Abstrakt

Ivan Gabal a kolektiv: Etnické menšiny ve střední Evropě. Konflikt nebo integrace. G plus G, Praha 1999, 341 stran, ISBN 80-86-103-23-4.

Biografie autora

Václav Houžvička

nar. 1949, vystudoval Fakultu sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy. Poté pracoval jako nakladatelský redaktor. Od roku 1990 se zabývá sociologickým výzkumem českého pohraničí a česko-německými vztahy. V současnosti vede tým Pohraničí Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a je pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Je členem Koordinační rady česko-německého diskuzního fóra a členem grémia poradců ministra zahraničích věcí ČR.

Sekce
Recenzní esej