Jak vlastně funguje globální ekonomika?

  • Mesfin Gedlu

Abstrakt

Susan Strange: The Retreat of the State: The Diffusion of Power in the World Economy. Cambridge University Press, Cambridge 1997, 2. vydání 220 stran, ISBN -56440-9.

Biografie autora

Mesfin Gedlu

nar. 1955, český občan etiopského původu, vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze. Ze studií byl vyloučen v roce 1982. Původním povoláním je zootechnik, nyní pracuje v Ústavu mezinárodních vztahů a studuje politologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Zabývá se především politikou zemí subsaharské Afriky, jejím vývojem a perspektivami, významem a úlohou velmocenské geopolitiky při jejím utváření a dynamikou vztahů Sever-Jih.

Sekce
Recenze