Rozvojové země a trh trochu jinak

  • Martin Ehl

Abstrakt

Amartya Sen: Development As Freedom. Oxford 1999, 366 stran, ISBN 0-19-829758-0.

Biografie autora

Martin Ehl
nar. 1973, vystudoval žurnalistiku a politologii na FSV Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval v zahraničních rubrikách Lidových novin a časopisu TÝDEN. V současnosti je vědeckým pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů. Zabývá se problematikou Balkánu a globalizace. Je členem redakční rady časopisu Mezinárodní politika.
Sekce
Recenze