Zdenka Mansfeldová, Petra Guasti (eds.): Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice v letech 2004–2010

  • Jan Němec

Abstrakt

Zdenka Mansfeldová, Petra Guasti (eds.): Euroskepticismus a percepce evropského integračního procesu v České republice v letech 2004–2010. 1. vydání. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, 199 stran, ISBN 978-80-7330-217-7.

Biografie autora

Jan Němec
nar. 1980, vystudoval obory mezinárodní obchod, mezinárodní politika a diplomacie a politologie na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Působí jako odborný asistent na katedře politologie FMV VŠE a odborný pracovník Parlamentního institutu Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zaměřuje se na komparativní politiku, problematiku parlamentarismu a politiku v zemích Latinské Ameriky. Je výkonným redaktorem časopisu Politologická revue.