Obecnost i exkluzivita mezinárodní politické sociologie. Odpověď Janu Danielovi a Dagmar Rychnovské

Jakub Eberle


Článek reaguje na text Jana Daniela a Dagmar Rychnovské v Mezinárodních vztazích 1/2015, jehož cílem bylo definovat mezinárodní politickou sociologii (MPS) jako specifický proud v rámci kritických bezpečnostních studií. Tento projekt je kritizován ze tří důvodů. Zaprvé definice pomocí společných znaků je natolik neurčitá, že by do MPS bylo možné zařadit valnou část kritického výzkumu. Zadruhé se snaha definovat MPS negativně opírá o zkreslený obraz diskurzivních přístupů k mezinárodní politice. Zatřetí autoři využívají nálepku MPS způsobem, který vede k vyloučení celé řady příbuzných autorů, a to nejen z tohoto směru, ale rovnou i z „hlavních proudů“ kritických bezpečnostních studií. Spíše než analytickou kategorií je proto MPS politickým nástrojem, jehož prostřednictvím je konstruován pokřivený a exkluzivní obraz oboru.

Klíčová slova: mezinárodní politická sociologie, kritická bezpečnostní studia, diskurz, praxe, exkluze


Full Text: Omezený přístup