Editorial

  • Vít Beneš

Biografie autora

Vít Beneš
nar. 1980, je výzkumným pracovníkem Ústavu mezinárodních vztahů a šéfredaktorem časopisu Mezinárodní vztahy. Doktorskou práci obhájil na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické. Je autorem řady článků v recenzovaných a impaktovaných časopisech (Journal of Common Market Studies, Cooperation and Conflict a dalších) a kapitol v monografiích na téma metodologie výzkumu, teorie mezinárodních vztahů, rozšiřování Evropské unie a evropské dimenze české zahraniční politiky.
Sekce
Speciální číslo k 50 letům časopisu Mezinárodní vztahy