Výzkum a studium mezinárodní bezpečnosti v České republice v zrcadle článků publikovaných v Mezinárodních vztazích

  • Oldřich Bureš
  • Miroslav Mareš
  • Šárka Waisová
Klíčová slova: bezpečnostní výzkum, teorie, metodologie, Česká republika, vývoj oboru

Abstrakt

Analýza shrnuje vývoj bezpečnostních studií a civilního výzkumu bezpečnosti v České republice po roce 1990. Nejprve rozebírá historický kontext a mapuje institucionální vývoj oboru, dále se zabývá vztahem bezpečnostního výzkumu a politiky, představuje, z jakých intelektuálních tradic bezpečnostní výzkum v ČR vycházel a které teorie jsou v českém prostředí pro výzkum bezpečnosti využívány v současnosti. Analýza též ukazuje, kterým tématům byla publikačně věnována pozornost v časopise Mezinárodní vztahy. Text mj. dochází k závěru, že výzkum mezinárodní bezpečnosti je v České republice silně provázán s exekutivní politikou a že transnacionální vazby původní přispěvatelské komunity Mezinárodních vztahů přispěly k tomu, že se tento časopis stal nosným publikačním pilířem pro výzkumníky mezinárodní bezpečnosti v rámci České republiky a současně se mezinárodněbezpečnostní problematika stala zřetelnou tematickou součástí profilu časopisu.

Biografie autora

Oldřich Bureš
nar. 1979, je vedoucím katedry mezinárodních vztahů a evropských studií a vedoucím Centra pro bezpečnostní studia Metropolitní univerzity Praha. Přednáší rovněž na katedře bezpečnostních studií Institutu politologických studií Univerzity Karlovy v Praze. Kromě členství v redakčních radách několika odborných časopisů (mj. Mezinárodní vztahy, Obrana a Strategie a Vojenské rozhledy) je členem stálé pracovní skupiny Akreditační komise pro sociální vědy (od ledna 2013) a byl členem hodnotícího panelu pro politické a právní vědy Grantové agentury České republiky (od dubna 2011 do dubna 2015). Ve svém výzkumu se primárně zaměřuje na problematiku privatizace bezpečnosti, boje proti terorismu a operace na udržení míru.
Miroslav Mareš
nar. 1974, absolvoval politologii a právo na Masarykově univerzitě v Brně. Je výzkumníkem Mezinárodního politologického ústavu a garantem oboru bezpečnostní a strategická studia na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Působí v Evropské síti expertů pro terorismus (v letech 2015–2016 jako vedoucí podskupiny Pravicově extremistické, levicově extremistické a separatistické násilí EEnET) a v Evropské síti pro zvyšování povědomí o radikalizaci (v letech 2015–2016 jako člen ediční rady RAN). Od roku 2012 do současnosti je tajemníkem výzkumného výboru IPSA RC 44 „Vojenská role v demokratizaci“. Zaměřuje se na výzkum extremismu a terorismu ve středoevropském prostoru.
Šárka Waisová
nar. 1978, vystudovala politologii a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, na katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a na univerzitách v Marburku a Drážďanech. Působí na katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Některé kurzy učí také na Metropolitní univerzitě Praha. Zabývá se zejména tématy spojenými s bezpečností a řešením konfliktů.
Sekce
Speciální číslo k 50 letům časopisu Mezinárodní vztahy

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>