Evropská integrace hlavním tématem českého oboru mezinárodních vztahů

  • Mats Braun
  • Jan Karlas
Klíčová slova: evropská integrace, Evropská unie, mezinárodní vztahy, Česká republika, teorie mezinárodních vztahů

Abstrakt

V tomto příspěvku se autoři zamýšlejí nad výzkumem evropské integrace v kontextu českého oboru mezinárodní vztahy. Soustředí se na akademické instituce zabývající se mezinárodními vztahy a současně evropskou integrací. Dospívají ke třem hlavním zjištěním: 1. řada institucí a osobností, které jsou v českém prostředí úzce spjaty s oborem mezinárodní vztahy, se kromě mezinárodní roviny výrazně zabývala i domácí rovinou integrace; 2. obor mezinárodní vztahy charakterizuje v českém prostředí výrazné rozštěpení na teoreticky a metodologicky informovanou část výzkumu evropské integrace a jeho deskriptivně založenou část; 3. evropská integrace vedle bezpečnostních studií silně dominovala českému oboru mezinárodní vztahy.

Biografie autora

Mats Braun
nar. 1976, působí na Metropolitní univerzitě v Praze a na Dalarna University ve Švédsku. Je členem výkonné rady CEEISA (Central and East European International Studies Association). V letech 2005–2014 pracoval jako výzkumný pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Publikoval články na téma evropské integrace mimo jiné v časopisech Journal of Common Market Studies a Cooperation and Conflict. Je autorem knihy Europeanization of Environmntal Policy in the New Europe: Beyond Conditionality (Ashgate 2014).
Jan Karlas
nar. 1978, je vedoucím katedry mezinárodních vztahů a garantem oborů mezinárodní vztahy / Master in International Relations (MAIN) v Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) v Praze. Vystudoval obor mezinárodní vztahy na FSV UK a mezinárodní vztahy a evropská studia na Central European University v Budapešti. V letech 2003–2009 působil jako výzkumný pracovník v Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. Zabývá se globálním vládnutím a evropskou integrací.
Sekce
Speciální číslo k 50 letům časopisu Mezinárodní vztahy