Pavel Dufek, Hubert Smekal a kol.: Lidská práva v mezinárodní politice

  • Zuzana Trávníčková

Abstract

Pavel Dufek, Hubert Smekal a kol.: Lidská právav mezinárodní politice. 1. vydání. Ediční řada Lidská práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, 448 stran, ISBN 978-80-7478-720-1 (signatura knihovny ÚMV 61 287).

Author Biography

Zuzana Trávníčková

Born in 1977, she graduated from the University of Economics in Prague and the Law Faculty of Charles University in Prague. In her research, she focuses on international law and international private law, especially on the regulation of diplomatic and consular relations and on international sanctions.

Section
Book Reviews

Most read articles by the same author(s)