Stanislava Vavroušková, Jan Bečka: Subháščandra Bose: Hledání cest ke svobodě Indie

  • Radka Havlová

Abstrakt

Stanislava Vavroušková, Jan Bečka: Subháščandra Bose: Hledání cest ke svobodě Indie. 1. vydání. Praha: Academia, 2015, 236 stran, ISBN 978-80-200-2457-2.

Biografie autora

Radka Havlová
nar. 1975, absolvovala jednak obory politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy, jednak mezinárodní politiku a diplomacii a psychologii na Vysoké škole ekonomické v Praze. V současné době je odbornou asistentkou na VŠE. Zabývá se zejména oblastí Blízkého východu, Asie, problematikou kultury a etnických konfliktů v mezinárodních vztazích.
Sekce
Recenze