Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky?

Veronika Bílková


Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky? 1. vydání. Praha: SLON, 2015, 253 stran, ISBN 978-80-7419-230-2.


Full Text: Omezený přístup