Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky?

  • Veronika Bílková

Abstrakt

Jiří Přibáň, Václav Bělohradský et al.: Lidská práva: (ne)smysl české politiky? 1. vydání. Praha: SLON, 2015, 253 stran, ISBN 978-80-7419-230-2.

Biografie autora

Veronika Bílková
nar. 1975, je absolventkou Právnické a Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a programu European Master in Human Rights and Democratisation a nositelkou Diploma in International Law z University of Cambridge. Absolvovala stáže na Ministerstvu obrany ČR a u International Commission of Jurists v Ženevě. V současné době působí jako výzkumná pracovnice Ústavu mezinárodních vztahů a docentka katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Od roku 2010 zastupuje Českou republiku v Evropské komisi Rady Evropy pro demokracii prostřednictvím práv (takzvaná Benátská komise). Zabývá se mezinárodním právem, lidskými právy a mezinárodní bezpečností. Pravidelně přednáší a publikuje na odborná témata. Je autorkou několika knih a řady odborných článků publikovaných v ČR i v zahraničí.
Sekce
Recenze

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)