Lauge N. Poulsen: Bounded Rationality and Economic Diplomacy: The Politics of Investment Treaties in Developing Countries

  • Vít Borčany

Abstrakt

Lauge N. Poulsen: Bounded Rationality and Economic Diplomacy: The Politics of Investment Treaties in Developing Countries. 1. vydání. Cambridge: Cambridge University Press, 2015, xvi, 247 stran, ISBN 978-1-107-11953-6.

Biografie autora

Vít Borčany
nar. 1989, je doktorandem v oboru mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně, kde také studuje obor politologie se zaměřením na českou politiku. Zde rovněž v roce 2015 absolvoval studium mezinárodních vztahů. V rámci programu Erasmus studoval v roce 2011 v Německu na Philipps-Universität Marburg. Je spolupracovníkem Výzkumného centra AMO se zaměřením na českou zahraniční politiku a ekonomickou diplomacii. V letech 2012–2013 působil jako stážista v zahraničním odboru Kanceláře prezidenta republiky a v Ústavu mezinárodních vztahů.
Sekce
Recenze