Ruský diskurz o energetických vztazích s EU v letech 2004–2014

Lukáš Tichý


Abstrakt: Článek se věnuje energetickým vztahům Ruské federace s Evropskou unií v letech 2004–2014, kdy se odehrála řada klíčových událostí, které měly zásadní vliv na současné energetické vztahy mezi Ruskem a EU, poškozené krizí na Ukrajině. Důraz ovšem není kladen na technické a institucionální aspekty vztahů, ale spíše na diskurzivní formace, které určují převládající výklad vztahu obou stran. Tento článek se snaží identifikovat hlavní diskurzivní formace, které jsou úzce spojeny s třemi pojmy, a to: 1) integrace, 2) liberalizace a 3) diverzifikace. Na základě podrobné tematické analýzy 546 vystoupení a dokumentů ruských politických představitelů a ústředních orgánů se článek zaměřuje a) na společné a rozdílné aspekty těchto tří konceptů a b) na jejich hlavní témata.

Klíčová slova: Ruská federace, tematická analýza, energetika, kritický konstruktivismus, Evropská unie


Full Text: PDF