Strategie zajišťování států jihovýchodní Asie

Pavel Hlaváček


Abstrakt: Region jihovýchodní Asie prošel od konce studené války zásadní proměnou, pro niž je příznačný zejména mocenský vzestup Číny a také snaha USA potvrdit své výsadní postavení v Asii. Tento článek se snaží ukázat, jakým způsobem menší státy reagují na měnící se podmínky regionálního řádu. Soustředí se zejména na reakce vlád v Manile, Kuala Lumpur a v Hanoji na politiku Washingtonu a Pekingu. Jejich strategie, která bývá obecně označována jako „zajišťování“ (hedging), obsahuje prvky angažovanosti ve vztahu s Čínou, měkké vyvažování se Spojenými státy a vtahování ostatních regionálních aktérů. Ačkoli strategie Filipín, Malajsie a Vietnamu se mohou jevit jako totožné, lze mezi nimi nalézt velké odlišnosti v tom, jak „zajišťování“ uplatňují.

Klíčová slova: zajišťovací strategie, rovnováha moci, Jihovýchodní Asie, Čína, USA


Full Text: Omezený přístup