Strategie zajišťování států jihovýchodní Asie

  • Pavel Hlaváček
Klíčová slova: zajišťovací strategie, rovnováha moci, Jihovýchodní Asie, Čína, USA

Abstrakt

Region jihovýchodní Asie prošel od konce studené války zásadní proměnou, pro niž je příznačný zejména mocenský vzestup Číny a také snaha USA potvrdit své výsadní postavení v Asii. Tento článek se snaží ukázat, jakým způsobem menší státy reagují na měnící se podmínky regionálního řádu. Soustředí se zejména na reakce vlád v Manile, Kuala Lumpur a v Hanoji na politiku Washingtonu a Pekingu. Jejich strategie, která bývá obecně označována jako „zajišťování“ (hedging), obsahuje prvky angažovanosti ve vztahu s Čínou, měkké vyvažování se Spojenými státy a vtahování ostatních regionálních aktérů. Ačkoli strategie Filipín, Malajsie a Vietnamu se mohou jevit jako totožné, lze mezi nimi nalézt velké odlišnosti v tom, jak „zajišťování“ uplatňují.

Biografie autora

Pavel Hlaváček
nar. 1980 ve Zlíně, studium politologie zahájil na Katedře politologie a evropských studií Univerzity Palackého v Olomouci (Mgr.), postgraduálně (PhDr., Ph.D.) pokračoval v tomtéž oboru na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Dlouhodobě se zabývá americkou zahraniční politikou a bezpečnostním vývojem v regionu východní Asie. Opakovaně přednášel na Hanojské univerzitě (Vietnam) a Mongolské národní univerzitě (Mongolsko).
Sekce
Konzultace