Karlas, Jan: Mezinárodní organizace: Systémy spolupráce mezi státy

  • Linda Piknerová

Abstrakt

Jan Karlas: Mezinárodní organizace: Systémy spolupráce mezi státy. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015, 347 stran, ISBN 978-80-7419-179-4 (signatura knihovny ÚMV 61 028 PK).

Biografie autora

Linda Piknerová
nar. 1983, působí na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni jako odborná asistentka. Mezi oblasti jejího zájmu patří rozvojová problematika, postavení nových mocností v mezinárodním systému a region jižní Afriky. Je členkou České asociace afrických studií. Je autorkou či spoluautorkou několika odborných článků a knih.
Sekce
Recenze