Karlas, Jan: Mezinárodní organizace: Systémy spolupráce mezi státy

Linda Piknerová


Jan Karlas: Mezinárodní organizace: Systémy spolupráce mezi státy. 1. vydání. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015, 347 stran, ISBN 978-80-7419-179-4 (signatura knihovny ÚMV 61 028 PK).


Full Text: Omezený přístup