Pavel Přikryl: USA a evropská integrace: Nenápadný půvab americké hegemonie

Michaela Ducháčková


Pavel Přikryl: USA a evropská integrace: Nenápadný půvab americké hegemonie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014, 256 stran, ISBN 978-80-246-2688-8 (signatura knihovny ÚMV 61 465).


Full Text: Omezený přístup