Pavel Přikryl: USA a evropská integrace: Nenápadný půvab americké hegemonie

  • Michaela Ducháčková

Abstrakt

Pavel Přikryl: USA a evropská integrace: Nenápadný půvab americké hegemonie. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014, 256 stran, ISBN 978-80-246-2688-8 (signatura knihovny ÚMV 61 465).

Biografie autora

Michaela Ducháčková
nar. 1990, vystudovala magisterský obor politické teorie a současné dějiny v Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Má za sebou několik odborných stáží v neziskovém i státním sektoru. Zaměřuje se na problematiku fungování nedemokratických režimů a příčiny jejich (ne)stability.
Sekce
Recenze