Aliančné správanie štátov v teórii rovnováhy moci

Maroš Lauer


Abstrakt: Studie se zabývá úlohou menších států v teorii rovnováhy moci. Článek staví na konceptu vyvažování hrozby, jehož autor Stephan Walt vyšel z původní teorie Kennetha Waltze, a s využitím kvantitativních přístupů zkoumá faktory, které ovlivňují alianční politiku menších států vůči primárním hrozbám v jejich okolí. Vliv vybraných faktorů je zkoumán v období od konce napoleonských válek do vypuknutí druhé světové války v geografickém regionu Evropy a Jižní Ameriky. Na základě statistické analýzy studie dospívá k závěru, že s klesající silou státu klesá jeho tendence k vyvažování hrozby, a naopak stoupá tendence přidat se k primární hrozbě. Chování států ovlivňuje též geografická vzdálenost k hrozbě, počet dostupných spojenců i charakter politického systému, avšak vliv těchto faktorů se v rámci zkoumaných regionů často liší.

Klíčová slova: aliance, hrozba, vyvažování, připojování se, síla, neorealismus, Evropa, Jižní Amerika


Full Text: PDF