Benjamin R. Barber: If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities

  • Jan Fluxa

Abstrakt

Benjamin Barber: If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities. Reprint 1. vydání. New Haven: Yale University Press, 2014, 416 stran, ISBN 978-0300209327.

Biografie autora

Jan Fluxa
nar. 1980, vystudoval v roce 2004 magisterský obor politologie – evropská studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Rigorózní řízení v obru politologie absolvoval na Západočeské univerzitě v Plzni v roce 2013. Od září 2015 je externím doktorandem na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické ZČU v Plzni. Zajímá se dlouhodobě o problematiku působení nestátních aktérů v mezinárodních vztazích s důrazem na obce, města a regiony.
Sekce
Recenze