Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé: Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě

Nela Štorková


Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé. Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě. 1. vydání. Praha: Academia, 2015, 349 stran, ISBN 978-80-200-2489-3.


Full Text: Omezený přístup