Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé: Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě

  • Nela Štorková

Abstrakt

Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Magda Petrjánošová, Alicja Leix: Češi a jejich sousedé. Meziskupinové postoje a kontakt ve střední Evropě. 1. vydání. Praha: Academia, 2015, 349 stran, ISBN 978-80-200-2489-3.

Biografie autora

Nela Štorková
nar. 1990, studuje doktorský studijní obor etnologie na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, kde také absolvovala magisterské studium sociální a kulturní antropologie. Ve svém výzkumu se zabývá analýzou vlivu komunistické ideologie na etnografickou práci v padesátých letech 20. století. Zároveň absolvovala magisterské studium v oboru moderní dějiny na Katedře historických věd FF ZČU, kde se zabývala česko-německými vztahy s ohledem na svazy vyhnanců.
Sekce
Recenze