Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová (eds.): Občianky a revolucionárky: Ako kedy kde sa vylučujú nevhodné subjekty

  • Jana Gabrielová

Abstrakt

Zuzana Maďarová, Alexandra Ostertágová (eds.): Občianky a revolucionárky: Ako kedy kde sa vylučujú nevhodné subjekty. 1. vydání. Bratislava: ASPEKT, 2015, 204 stran, ISBN: 978-80-8151-034-2.

Biografie autora

Jana Gabrielová
nar. 1982, vystudovala bakalářský obor studium humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V současné době na téže fakultě dokončuje navazující magisterské studium oboru genderová studia. Jako odborná asistentka spolupracovala na participativním výzkumu s romskými ženami v Mimoni, který vznikl na základě podpory programu Univerzity Karlovy Globalizovaný svět a jeho místa. Na FHS UK přednášela na téma sexismus v reklamě. S příspěvkem Průsečíky práv zvířat a práv žen: Reprezentace žen a zvířat jako objektů sloužící k posilování patriarchální moci se zúčastnila studentské genderové konference Mezimeze na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
Sekce
Recenze