Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup: Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS

  • Peter Babinčák

Abstrakt

Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup: Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 508 stran, ISBN 978-80-210-6362-4.

Biografie autora

Peter Babinčák
nar. 1977, působí jako docent v Institutu psychologie Filozofické fakulty Prešovské univerzity. Kromě přednášek vede semináře základů psychologické metodologie, základních statistických metod, semináře k bakalářským pracím a výběrové disciplíny z oblasti všeobecné a experimentální psychologie či psychologie morálky. Výzkumně se zaměřuje na subjektivní hodnocení kvality života, na psychologické příčiny a důsledky chudoby. Další oblastí jeho výzkumného zájmu je problematika morálního usuzování a jeho měření. V současnosti zastává funkci ředitele Institutu psychologie FF PU.
Sekce
Recenze