Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup: Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS

Peter Babinčák


Petr Mareš, Ladislav Rabušic, Petr Soukup: Analýza sociálněvědních dat (nejen) v SPSS. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 508 stran, ISBN 978-80-210-6362-4.


Full Text: Omezený přístup