Iráčtí jezídé: Motivy migrace do Evropy

Karel Černý


Abstrakt: Případová studie, založená na terénním výzkumu realizovaném na území kurdského severního Iráku v březnu 2016, se věnuje uprchlíkům z řad iráckých jezídů. V rámci výzkumu proběhlo třicet polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s uprchlíky v uprchlických táborech i mimo tábory. Následná analýza odhalila široký komplex motivů, které jezídé zvažují jako důvody své možné migrace do Evropy: nedůvěra k centrální vládě, ke kurdské regionální vládě, arabským sousedům, majoritní společnosti i vlastním elitám, ale také dopady ekonomické krize či špatná situace v uprchlických táborech. Jakkoliv je situace jezídských uprchlíků v mnoha směrech specifická, článek přispívá k obecnější diskusi o příčinách uprchlictví z válečných zón současného Blízkého východu.

Klíčová slova: Jezídé, Irák, uprchlíci, migrace do Evropy, zhroucený stát, Islámský stát


Full Text: Omezený přístup