Iráčtí jezídé: Motivy migrace do Evropy

  • Karel Černý
Klíčová slova: Jezídé, Irák, uprchlíci, migrace do Evropy, zhroucený stát, Islámský stát

Abstrakt

Případová studie, založená na terénním výzkumu realizovaném na území kurdského severního Iráku v březnu 2016, se věnuje uprchlíkům z řad iráckých jezídů. V rámci výzkumu proběhlo třicet polostrukturovaných hloubkových rozhovorů s uprchlíky v uprchlických táborech i mimo tábory. Následná analýza odhalila široký komplex motivů, které jezídé zvažují jako důvody své možné migrace do Evropy: nedůvěra k centrální vládě, ke kurdské regionální vládě, arabským sousedům, majoritní společnosti i vlastním elitám, ale také dopady ekonomické krize či špatná situace v uprchlických táborech. Jakkoliv je situace jezídských uprchlíků v mnoha směrech specifická, článek přispívá k obecnější diskusi o příčinách uprchlictví z válečných zón současného Blízkého východu.

Biografie autora

Karel Černý
nar. 1980, vystudoval sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvoval studijní pobyt na Petrohradské státní univerzitě (2005) a v rámci Fulbrightova stipendia bádal na Kalifornské univerzitě (2011–2012). Působí na Pracovišti historické sociologie Fakulty humanitních studií UK, kde byl hlavním řešitelem grantu GAČR s tematikou arabského jara (2013–2015). Spolupracuje také na výzkumném grantu vedeném Břetislavem Turečkem na Metropolitní univerzitě Praha. Zabývá se civilizační analýzou, teoriemi sociální změny a konfliktu. Mezi témata jeho odborného zájmu patří příčiny nestability Blízkého východu a přítomnost muslimů v Evropě a Spojených státech. Za knihu Svět politického islámu (2012) získal Cenu Jaroslava Krejčího (Masarykův ústav AV ČR). Je editorem kolektivních monografií Nad Evropou půlměsíc (2015) a Význam kmenové společnosti v 21. století (2015). Pro letošní rok připravil autorské monografie Jezídé – menšina na útěku, Malcolm X a Černí muslimové, Instability in the Middle East a Velká blízkovýchodní nestabilita.
Sekce
Stati