Strategický kontext referend o setrvání Velké Británie v ES/EU: Analýza motivace politických elit

  • Monika Brusenbauch Meislová
Klíčová slova: referenda o setrvání země v ES/EU, Velká Británie, politické elity, motivace, logika vhodnosti, logika výhodnosti

Abstrakt

Hlavním výzkumným cílem článku je ozřejmit motivy, které vedly britské politické elity k rozhodnutí uspořádat celonárodní referenda o setrvání země v ES/EU, konaná v letech 1975 a 2016. Autorka přitom aplikuje vlastí analytický rámec využívající teoretický model dichotomických logik vhodnosti a výhodnosti. Článek poukazuje na primát vnitropolitických parametrů při iniciaci referend. Rozhodnutí v obou případech přišlo v momentě, kdy stranický systém již nebyl schopen dále akomodovat stranické tenze týkající se evropské otázky. V tomto kontextu tak lze hovořit o strategizaci a instrumentalizaci evropské agendy ve prospěch domácí vnitrostranické politiky. Autorka dochází k závěru, že zatímco oficiální rétorika doprovázející rozhodnutí politických elit uspořádat referenda o setrvání země v ES/EU v obou případech operovala s normativní logikou vhodnosti, reálná báze těchto rozhodnutí spočívala v utilitární logice výhodnosti.

Biografie autora

Monika Brusenbauch Meislová
nar. 1984, získala doktorát v oboru politologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Studovala také na univerzitách ve Velké Británii a v Německu a absolvovala stáž v Evropském parlamentu v Bruselu. Dlouhodobě se věnuje britské politice a problematice vztahů Velké Británie a Evropské unie. Mezi další oblasti jejího odborného zájmu patří externí vztahy EU, vztahy mezi EU a členskými státy a česká zahraniční politika. V současnosti působí na Katedře politologie a evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého.
Sekce
Stati