Migrační režim EU v kontextu trvalého výjimečného stavu

  • Ondřej Kaleta
Klíčová slova: migrační režim, Evropská unie, výjimečný stav, politický diskurz, migrační krize

Abstrakt

Stať se zabývá aktuálním vývojem migrační a azylové politiky EU (AMPEU) po eskalaci migrační vlny v roce 2015. V této souvislosti si klade dva základní cíle – konceptuální a analytický. Nejprve rekonceptualizuje AMPEU jako specifický druh mezinárodního migračního režimu a vymezuje jeho komplexní strukturu, kterou tvoří semiautonomní tematická pole, přičemž naznačuje jejich propojenost a vnitřní vazby. Empirická část rozebírá praktické fungování tohoto režimu na rozhodovací i operativní úrovni řízení. Zdůrazňuje význam přelomových politicko-bezpečnostních opatření z roku 2015 a 2016 z hlediska reformy AMPEU a současně také pružnost celého systému v jejich absorpci. V závěru článek poukazuje na rozdílnou diskurzivní legitimizaci nouzových nástrojů a jejich limity. S využitím teze „výjimečného stavu“ či „stavu nouze“ Giorgia Agambena dokládá, jak výsledek migračního managementu vede k normalizaci krizových řešení a tím i k posilování logiky „trvalé výjimečnosti“ při každodenním výkonu této politiky.

Biografie autora

Ondřej Kaleta
nar. 1987, v letech 2007–2010 absolvoval bakalářské studium v oboru politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd UK v Praze. Na téže fakultě pokračoval i v magisterském navazujícím programu bezpečnostních studií, který dokončil v roce 2013. Během akademického roku 2011–2012 strávil dva semestry na Boloňské univerzitě. Zaměřuje se na problematiku migrace a otázky evropské bezpečnosti. V současné době je doktorandem oboru mezinárodní vztahy na Katedře mezinárodních vztahů FSV UK a pracuje v Sekci pro evropské záležitosti na Úřadu vlády ČR.
Sekce
Stati

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)