Migrační režim EU v kontextu trvalého výjimečného stavu

Ondřej Kaleta


Abstrakt: Stať se zabývá aktuálním vývojem migrační a azylové politiky EU (AMPEU) po eskalaci migrační vlny v roce 2015. V této souvislosti si klade dva základní cíle – konceptuální a analytický. Nejprve rekonceptualizuje AMPEU jako specifický druh mezinárodního migračního režimu a vymezuje jeho komplexní strukturu, kterou tvoří semiautonomní tematická pole, přičemž naznačuje jejich propojenost a vnitřní vazby. Empirická část rozebírá praktické fungování tohoto režimu na rozhodovací i operativní úrovni řízení. Zdůrazňuje význam přelomových politicko-bezpečnostních opatření z roku 2015 a 2016 z hlediska reformy AMPEU a současně také pružnost celého systému v jejich absorpci. V závěru článek poukazuje na rozdílnou diskurzivní legitimizaci nouzových nástrojů a jejich limity. S využitím teze „výjimečného stavu“ či „stavu nouze“ Giorgia Agambena dokládá, jak výsledek migračního managementu vede k normalizaci krizových řešení a tím i k posilování logiky „trvalé výjimečnosti“ při každodenním výkonu této politiky.

Klíčová slova: migrační režim, Evropská unie, výjimečný stav, politický diskurz, migrační krize


Full Text: Omezený přístup