Niall Ferguson: Civilizace: Západ a zbytek světa

  • Jan Werner

Abstrakt

Niall Ferguson: Civilizace: Západ a zbytek světa. Přeložil Emanuel Geissler. 1. vydání. Praha: Argo a Dokořán, 2014, 347 stran, ISBN 978-80-257-1114-9 (Argo), 978-80-7363-606-7 (Dokořán) (signatura knihovny ÚMV 60 599).

Biografie autora

Jan Werner
nar. 1987, absolvoval bakalářský mezifakultní dvouobor politologie–filozofie (2013) na Fakultě sociálních studií a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Tamtéž následně získal magisterský titul z politologie (2014) a filozofie (2015). V rámci magisterské diplomové práce se věnoval otázce legitimity obce, občanství a spravedlnosti v antickém politicko-filozofickém myšlení (politologie) a kritice náboženství amerického neurovědce a filozofa Sama Harrise (filozofie). Nyní působí jako interní doktorand na Katedře politologie FSS MU a na Katedře filozofie FF MU. Zabývá se především politickou filozofií se zvláštním zřetelem na antiku a dále pak problematikou politické a sociální tolerance. Na katedře filozofie se věnuje zejména filozofické reflexi moderního a soudobého ateismu a agnosticismu a také mapování filozofické kritiky náboženství od antiky až po současnost.
Sekce
Recenze