Niall Ferguson: Civilizace: Západ a zbytek světa

Jan Werner


Niall Ferguson: Civilizace: Západ a zbytek světa. Přeložil Emanuel Geissler. 1. vydání. Praha: Argo a Dokořán, 2014, 347 stran, ISBN 978-80-257-1114-9 (Argo), 978-80-7363-606-7 (Dokořán) (signatura knihovny ÚMV 60 599).


Full Text: Omezený přístup