Linda Piknerová, David Šanc a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému

  • Radka Havlová

Abstrakt

Linda Piknerová, David Šanc a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému. 1. vydání. Praha: Dokořán, 2014, 262 stran, ISBN 978-80-7363-679-1 (signatura knihovny ÚMV 60 783).

Biografie autora

Radka Havlová
nar. 1975, je absolventkou Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (politologie, mezinárodní vztahy) a Vysoké školy ekonomické v Praze (mezinárodní politika a diplomacie, psychologie). V současné době působí jako odborná asistentka na VŠE. Zabývá se zejména oblastí Blízkého východu, Asie, problematikou kultury a etnických konfliktů v mezinárodních vztazích.
Sekce
Recenze