Linda Piknerová, David Šanc a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému

  • Radka Havlová

Abstract

Linda Piknerová, David Šanc a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému. 1. vydání. Praha: Dokořán, 2014, 262 stran, ISBN 978-80-7363-679-1 (signatura knihovny ÚMV 60 783).

Author Biography

Radka Havlová
born in 1975, she graduated from the Faculty of Social Sciences of Charles University (Political Science, International Relations) and also from the University of Economics Prague (International Relations and Diplomacy, Psychology). She is currently a research assistant at the University of Economics Prague. She focuses on the Middle East, Asia, and culture and ethnic conflicts in international relations.
Section
Book Reviews