Linda Piknerová, David Šanc a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému

Radka Havlová


Linda Piknerová, David Šanc a kol.: Nové mocnosti globálního Jihu: Čína, Indie, Brazílie, Jihoafrická republika a Indonésie v mezinárodním systému. 1. vydání. Praha: Dokořán, 2014, 262 stran, ISBN 978-80-7363-679-1 (signatura knihovny ÚMV 60 783).


Full Text: Omezený přístup