Zbyněk Kuna: Země Afrického rohu: Problémy a perspektivy

Linda Piknerová


Zbyněk Kuna 2016: Země Afrického rohu: Problémy a perspektivy. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016, 189 stran, ISBN 978-80-7380-629-3.


Full Text: Omezený přístup