Zbyněk Kuna: Země Afrického rohu: Problémy a perspektivy

  • Linda Piknerová

Abstrakt

Zbyněk Kuna 2016: Země Afrického rohu: Problémy a perspektivy. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s. r. o., 2016, 189 stran, ISBN 978-80-7380-629-3.

Biografie autora

Linda Piknerová
nar. 1983, působí jako odborná asistentka na Katedře politologie a mezinárodních vztahů Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Mezi oblasti jejího zájmu patří rozvojová problematika, postavení nových mocností v mezinárodním systému a region jižní Afriky. Je členkou České asociace afrických studií. Je autorkou či spoluautorkou několika odborných článků a knih.
Sekce
Recenze